Skip to content

Konsultācijas laukumu projektēšanā

Izstrādājot bērnu rotaļu vai rekreācijas sporta laukuma plānojumu, svarīga ir ierīču izvēle atbilstoši plānotajai mērķauditorijai – bērnu vecuma grupai, būtisks ir ierīču savstarpējais novietojums, pareiza drošības segumu izvēle, kā arī laukuma iekļaušana apkārtējā vidē. Mēs palīdzēsim izprast standartu drošības prasību ievērošanas nepieciešamību. Ieteiksim labākos risinājumus plānojumā, materiālu izvēlē, aprīkojuma dizaina izstrādē.

kas veic bērnu laukumu pārbaudi

Kas veic konsultācijas?

Bērnu laukumu projektēšanas konsultācijas veic kompetenta persona – 3.līmeņa bērnu laukumu inspektors, kura zināšanas atbilst tehniskā ziņojuma CEN/TR17207 prasībām. Mūsu speciālists ir neatkarīga persona, kas nav iesaistīta ierīču piegādē, vai laukuma ierīkošanas, apsaimniekošanas, labošanas darbos, tāpēc konsultācijas ir objektīvas.

Mūsu inspektoru kompetence

Standarti un tehniskie ziņojumi
Vides faktori
Risku un ieguvumu
analīze
Projektēšana
Tehniskā ražošana

Likumdošana
Bērnu attīstība
Iesaistīto pušu atbildība

Kam pievērst uzmanību projektēšana gaitā ?