Skip to content

Bērnu laukuma datu mape

Bērnu laukuma datu mape ir svarīgs dokumentu kopums, kas laukuma īpašniekam būtu jāuztur, lai visa nepieciešamā informācija, kas saistīta ar bērnu laukuma ierīkošanu, aprīkojumu, piegādātājiem, līgumiem, apsaimniekošanu, apkopēm, nelaimes gadījumiem, drošības pārbaudēm, veidlapām, defektu aktiem būtu apkopota vienuviet.

Kāpēc gan šāda bērnu laukumu datu mape jeb grāmata ir nepieciešama? Bērnu laukuma kalpošanas mūžs ir pietiekami ilgs, tāpēc informācija mēdz aizmirsties, dokumenti iespējams nonākuši citos plauktos, varbūt ilggadējie zinošie speciālisti nomainījušies, un sākotnējā informācija vairs nav pieejama, kas tik ļoti šobrīd būtu nepieciešama.

Ieteicamais saturs šādai datu mapei

bērnu laukumu datu mapes paraugs

Saņemt paraugu "Laukuma datu mape"