Skip to content

Bērnu laukumu ierīkošanas procesa uzraudzība

Lai bērnu rotaļu un rekreācijas sporta laukums tiktu ierīkots atbilstoši standartu drošības prasībām, un montāžas procesā nerastos paviršības kļūdas, svarīgi šo procesu uzraudzīt kompetentai personai, kas pievērš uzmanību detaļām, un konsultē gadījumos, kad situācija objektā prasa izmaiņas projekta risinājumā.

Šī stadija ir cieši saistīta ar pēc-uzstādīšanas pārbaudes rezultātiem, tāpēc bērnu laukumu inspektors, kurš veiks arī pēc-uzstādīšanas pārbaudi, var iepriekš uzraudzīt ierīkošanas procesu, kurā savlaicīgi atklāt un novērst kļūdas, kuras vēlāk būtu sarežģītāk vai pat neiespējami labot. (Piemēram, pēc vienlaidus lietā gumijas seguma ieklāšanas atklāt, ka ierīces ir uzstādītas pārāk satuvināti, radot nevajadzīgu risku).

kas veic bērnu laukumu pārbaudi

Kas veic uzraudzību?

Bērnu laukumu ierīkošanas procesa uzraudzību veic kompetenta persona – 3.līmeņa bērnu laukumu inspektors, kura zināšanas atbilst tehniskā ziņojuma CEN/TR17207 prasībām. Mūsu speciālists ir neatkarīga persona, kas nav iesaistīta ierīču piegādē, vai laukuma ierīkošanas, apsaimniekošanas, labošanas darbos, tāpēc konsultācijas ir objektīvas.

Mūsu inspektoru kompetence

Standarti un tehniskie ziņojumi
Vides faktori
Risku un ieguvumu
analīze
Projektēšana
Tehniskā ražošana

Likumdošana
Bērnu attīstība
Iesaistīto pušu atbildība

Kam pievērst uzmanību bērnu laukumu ierīkošanas procesā ?