Skip to content

Play Inspect SIA Par mums

Mūsu mērķis ir vairot zināšanas un ieviest tās praksē bērnu rotaļu un rekreācijas sporta laukumu drošības jomā. Esam celmlauži Latvijā.

Mēs pārbaudām laukumus, sniedzam konsultācijas projektēšanā, uzraugām montāžas procesus, rīkojam apmācības jaunajiem speciālistiem un palīdzam ar padomiem laukumu apsaimniekošanas procesā.

Mums ir svarīga bērnu drošība rotaļu un sporta laukumos, tāpēc turpmāk uzņēmums būs Jūsu palīgs konsultējot un veicot drošības pārbaudes. Mūsu mērķis ir nodrošināt balansu starp izaicinošu, interesantu, pārdrošu rotaļāšanos un pasargāšanu no nopietna apdraudējuma. Mēs esam par nelielu un kontrolētu risku, kas palīdz bērniem apgūt cēloņu-seku sakarības un apmierināt vēlmi paplašināt savu spēju robežas, un tas var novest arī pie zilumiem, nobrāzumiem vai pat lauztām ekstremitātēm. Taču mēs esam pret nopietnām traumām, kas varētu novest pie paliekošām sekām, invaliditāti vai nāvi. Tāpēc mūsu uzdevums ir  novērtēt iespējamos riskus rotaļu laukumos, ievērojot drošības standartu prasības.

Play Inspect SIA attīstība

Attīstība

Uzņēmuma pirmie klienti bija pašvaldības, kas konsultējās laukumu drošības jautājumos, un standartu prasību izprašanā. Attīstoties bērnu rotaļu un sporta laukumu būvniecībai Latvijā, arvien aktuālāki tirgū kļuva jautājumi par ierīču drošību, turpmāku laukumu apsaimniekošanu, kvalitātes nodrošināšanu, rotaļu vērtību un bērnu attīstību.

Lēmums par inspicēšanas pakalpojumu sniegšanu nāca kā dabisks turpinājums iesāktajam, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi bērnu laukumu projektēšanā, būvniecībā un apsaimniekošanā. Šobrīd Play Inspect SIA ir celmlauži savā jomā, kas aktīvi strādā pie zināšanu un pieredzes pārnešanas pašvaldībām, apsaimniekotājiem, projektētājiem, tirgotājiem, ražotājiem, inspektoriem u.c.

Uzņēmuma vadītāja Jolanta Kušnere papildus vada arī Latvijas Valsts Standarta tehnisko komiteju LVS STK58 “Bērnu rotaļu un sporta laukumi”; pārstāv Latvijas intereses starptautiskajās drošības standartu darba grupās CEN/TC 136.

Mūsu vērtības

Bērni

Mums ir svarīga bērnu attīstība. Rotaļas ir nozīmīga un neatņemama dzīves sastāvdaļa. Tāpēc droša vide bērnu rotaļu un sporta laukumos ir mūsu prioritāte.

Kvalitāte

Lai uzdevums sniegtu gandarījumu, to paveicam kvalitatīvi. Mums ir svarīga ilgtermiņa sadarbība, tāpēc esam godīgi un taisnīgi. Tiecamies būt labākais piemērs citiem.

Atbildība

Darba rezultāts uzliek lielu atbildību, tāpēc mēs ar īpašu rūpību veicam darba pienākumus. Katra mūsu lēmuma pamatā ir drošas bērnu rotaļas un sportiskās aktivitātes.

Izaugsme

Mēs turpinām mācīties paši, lai sniegtu klientiem jaunāko un aktuālāko informāciju. Neapstājamies pie sasniegtā, bet turpinām attīstīties un ieviešam jauninājumus.

Aizrautība

Mēs darām darbu, kas mums patīk, aizrauj un interesē. Mēs veicam bērnu laukumu drošības pārbaudes ar prieku un tiecamies pasauli padarīt labāku.

Mūsu komanda

Uzņēmuma vadītāja un inspektore

Jolanta Kušnere

Viņa bērnu laukumu jomā strādā kopš 2003. gada,  kad aizsākās pieredzes apgūšana bērnu rotaļu laukumu projektēšanā, kas ļāvusi izprast jomas specifiku un apgūt zināšanas drošības aspektos. Jolanta Kušnere ir absolvējusi LLU, iegūstot ainavu arhitekta izglītību. Sadarbojoties ar lielākajiem rotaļu laukumu ierīču ražotājiem, Jolanta ir ieguvusi milzīgu zināšanu apjomu rotaļu laukumu projektēšanā, ierīkošanas procesā un drošības jautājumos. kopš 2016. gada viņa strādā kā rotaļu laukumu inspektore. Jolanta ir arī valdes priekšsēdētāja LVS STK58 tehniskajā komitejā, risinot ar standartizāciju saistītos jautājumus, piedaloties ar bērnu laukumu jomu saistīto standartu izstrādē, un pārstāvot Latvijas viedokli starptautiskajās darba grupās standartiziācijā.

Inspektore

Inese Rītele

Inese aktīvi uzkrāj pieredzi un zināšanas par bērnu laukumu drošību kā arī veic laukumu inspicēšanu. Inese izglītību ieguvusi Ainavu arhitektūras un plānošanas specialitātē, kas ļauj izprast laukumu plānojumu un pamanīt neveiksmīgus un nedrošus risinājumus. Viņai ir ilggadēja darba pieredze kvalitātes sistēmas vadīšanā, klientu apkalpošanā, kā arī pārzina būvuzņēmumu darba drošības prasības, kas lieliski noder jaunajā profesijā.

Inspektore

Linda Feierabende

Linda pieņēmusi izaicinājumu mainīt profesiju un šobrīd aktīvi apgūst bērnu laukumu drošības prasības un attīsta inspicēšanas prasmes. Lindas iepriekšējā darba pieredze saistīta ar klientu apkalpošanu, krīzes vadību, stratēģisko plānošanu un tehnisko domāšanu, tas ļauj bērnu laukumos pamanīt detaļas un atrast risinājumus.  Linda ir  novērtējusi iespēju apceļot un iepazīt Latviju, pārbaudot laukumus no Liepājas līdz Zilupei.

Jaunais kolēģis

Pievienojies mums

Ja mūsu darbības virziens Tevi interesē un saista, un ja mūsu vērtības un mērķi saskan ar tavējiem, lūdzu dod mums ziņu. Pastāsti par sevi, savu līdzšinējo darba pieredzi un motivāciju. Ja parādīsies jauna vakance, iespējams kļūsi par mūsu jauno kolēģi.

Mūsu kolektīvs ir draudzīgs, un patīkama darba vide. Darba gaitās būs iespēja apbraukt Latviju un iepazīt skaistas vietas un lieliskus cilvēkus.