Skip to content

Kāpēc nepieciešama ierīces kritiena telpa

kāpēc nepieciešama kritiena telpa ierīcēm

Kas ir bērnu laukumu ierīces kritiena telpa? 

Kritiena telpa ir iedomāta telpa ap jebkuru rotaļu elementu, no kura pastāv iespējamība nokrist, un telpa atrodas noteiktā augstumā virs  zemes. Kritiena telpas platība ir vienāda ar rotaļu elementa ietekmes jeb drošības zonu.

Kritiena telpas un ietekmes zonas noteikšanas pamatā ir nepieciešamība izvairīties no šķēršļiem, kas varētu apdraudēt ierīces lietotāju. Uz šķēršļiem var uzkrist un sasisties vai pat sadurties, var paklupt aiz šķēršļiem, var paslīdēt uz tiem. Tāpēc kritiena telpas ievērošana ir būtiska.

Kritiena telpa ir gan iekārtām apkārt, un ir iespējama arī to iekšienē. Tas jāņem vērā plānojot dažādu elementu savietojamību, jo pastāv risks, ka kritiena telpā atrodas kāds elements, uz kura ir iespējamība nokrist.

Kritiena telpa

 Vieta ap katru funkcionālu rotaļu iekārtu un zem tās.

Ietekmes zona

Ap aprīkojumu un zem tā esošā virsma, kurai nepieciešama trieciena slāpēšana atbilstoši aprīkojuma veidam un kritiena augstumam.

Iespējamie šķēršļi kritiena telpā

Visbiežākie šķēršļi aprīkojuma kritiena telpā: 

koku un krūmu zari, citas aprīkojuma tuvumā esošās daļas (zemākas platformas, stabu gali, cita ierīce, u.c.), līdzi paņemtās mantas (soma, rotaļlietas) vai sporta inventārs (divritenis, skrituļdēlis), atkritumi, pārāk tuvu esošs žogs, apmales utt.

Lielāks risks pastāv bērnam krītot uz priekšmeta nekā pret priekšmetu.  Jo, pateicoties dabiskajam refleksam, tiek izmantotas rokas, lai aizsargātos no trieciena.

Šā iemesla dēļ  ir noteikti maksimāli pieļaujamie augstumi nokrītot no viena elementa uz citu. Piemēram kritiens uz priekšmetu ar mazu virsmas laukumu, piemēram, staba gals, vispār netiek pieļauts. Savukārt kritiens uz tuvumā esošas platformas (bez triecienu slāpējošām īpašībām) var tikt pieļauts līdz 1m augstuma starpībai. Ja platformas virsmai papildus tiek nodrošināts atbilstošs triecienus slāpējošais pārklājums, tad  kritiena augstums uz platformas var būt pat lielāks par 1m.

Pieņemot, ka kritiena telpa attiecīgam elementam stiepjas visos virzienos, tomēr ir skaidri zināms darbības virziens kā arī iespējamais kritiena virziens. Šā iemesla dēļ ne visi elementi, kas atrodas kopējajā kritiena telpā, radītu risku.

Dažām iekārtām nav iespējams nodrošināt brīvu kritiena telpu, piemēram platforma, kas savienota ar gaisa trepēm. Tā iemesla dēļ ir jāparedz pirmā roktura pietiekams attālums, lai krītot lietotājs nokrīt uz zemes nevis platformas.

Kas var atrasties kritiena telpā

Iekārtas balsti var atrasties kritiena telpā, bet paredzamais iekārtas pielietojums nepieļauj sadursmi ar tiem, piemēram pievilkšanās stienis, vai vingrošanas apļi paredz kritienu vertikāli pret zemi.

Forsētas kustības ierīces kritiena telpa

Ļoti rūpīgi ir jānovērtē iekārtas elementu radītais risks, ja iekārta ir paredzēta ar forsētu kustību, kā piemēram trošu ceļš, karuselis vai slidkalniņš. Ierīcēm ar forsētu kustību kritiena telpas un drošības zonas nedrīkst pārklāties. Tieši tāpēc liela atbildība par bērnu laukumu izvietojumu tiek uzlikta laukumu projektētājiem, kas izstrādā projektu un izvieto ierīces droši un atbilstoši standartu prasībām.

Ja projektētājs izprot, kas ir bērnu laukumu ierīces kritiena telpa, un māk veiksmīgi ierīces izkārtot laukumā, tad tiek radīta droša vide.

Citi noderīgi raksti