Skip to content

Kas ir MK noteikumi Nr. 18

īsumā skaidrojam noteikumu prasības

Kas ir MK noteikumi Nr. 18 ?!

Šeit īsumā centāmies apkopot galveno saturu par prasībām publiskajos bērnu laukumos. Kas tad īsti ir rakstīts, un kas ir MK noteikumi Nr. 18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi”.

Augstāk minētie noteikumi paredz, ka Publiskā spēļu un rekreācijas laukuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir šādi pienākumi:

 • Noteikumi attiecas uz publiskajiem spēļu un rekreācijas laukumiem, kas atrodas publiskajā ārtelpā vai iekštelpās sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai
 • Bērnu laukumu iekārtām jābūt drošām – mehāniski stabilām, un izturīgām, bez asām šķautnēm un izvirzījumiem, bez nožņaugšanas riska; virsma nav uzliesmojoša; bez galvas, ķermeņa, kakla, pirkstu un apģērba iesprūšanas; tiek ievērotas drošības zonas; atbilst piemērojamo standartu prasībām, utt
 • Nodrošināt pēc-uzstādīšanas pārbaudi; Pēc-uzstādīšanas pārbaude ir jāveic jaunam tikko izveidotam laukumam, vai jaunām ierīcēm vecā laukumā. 
 • Reģistrēt bērnu laukumu Patērētāju Tiesību Aizsardzības Centrā (PTAC), izmantojot MK noteikumos pievienoto veidlapu, un pievienojot reģistrācijas lapai arī veikto drošības pārbaudi vai riska novērtējumu
 • Nodrošināt trīs-pakāpju pārbaudes režīmu turpmāk katru gadu visiem bērnu laukumiem 
 • Veikt ierīču labošanu, ja tiek atklātas kādas neatbilstības vai bojājumi
 • Reģistrēt informāciju par laukumā notikušiem nelaimes gadījumiem
 • Izvietot informatīvo plāksni ar laukuma informāciju, pārredzamā vietā publiskajā spēļu un rekreācijas laukumā: laukuma adrese un nosaukums, neatliekamās palīdzības tālruņa numurs, apsaimniekotāja kontaktinformācija, citi saistoši noteikumi
 • Ražotājam, importētājam, izplatītājam, laukuma īpašniekam ir savi pienākumi un prasības attiecībā uz laukumu un iekārtu uzstādīšanu, pārbaudi un uzturēšanu.

Par reģistrēšanu Patērētāju tiesību uzraudzības centrā (PTAC)

Bērnu laukumu reģistrēšana PTAC ir jāveic tiem laukumiem, kas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

 1. Laukumā ir uzstādītas vairāk par četrām spēļu vai aktivitāšu iekārtām;
 2. Vai vismaz viena no aktivitāšu iekārtām ir paredzēta vairāk nekā divām aktivitātēm (kāpelēt, lēkāt, šūpoties, slidināties, griezties, rāpot, līst, vai veikt darbības savu fizisko vai intelektuālo spēju saglabāšanai vai uzlabošanai).

Par pēc-uzstādīšanas pārbaudes veikšanu

Pēc-uzstādīšanas pārbaude jāveic pirms atvēršanas publiskai lietošanai. Šāda veida pārbaudes veikšanai nepieciešams piesaistīt neatkarīgu pārbaudes veicēju ar 3. līmeņa inspektora sertifikātu un kas ir akreditēts nacionālajā akreditācijas institūcijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Neatkarīgs pārbaudes veicējs nozīmē – nav finansiāli iesaistīts ierīču piegādē, projektēšanā, apsaimniekošanā, labošanā.

Pēc-uzstādīšanas pārbaude jāveic tiem laukumiem, kas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

 1. Laukumā ir uzstādītas vairāk par četrām spēļu vai aktivitāšu iekārtām;
 2. Vai vismaz viena no aktivitāšu iekārtām ir paredzēta vairāk nekā divām aktivitātēm (kāpelēt, lēkāt, šūpoties, slidināties, griezties, rāpot, līst, vai veikt darbības savu fizisko vai intelektuālo spēju saglabāšanai vai uzlabošanai).

Kas ir trīs-pakāpju pārbaudes režīms bērnu laukumos

Nodrošināt regulāras vizuālas pārbaudes, kad pārbauda laukuma ierīču un seguma vispārējo stāvokli un konstatē vizuāli pamanāmus defektus, un ietver sevī iekārtu higiēnas un sanitāro apstākļu pārbaudi un uzturēšanu;
* pārbaudi veic aptuveni reizi nedēļā;
* veicējs var būt laukuma īpašnieka, apsaimniekotāja pārstāvis;
* pamanītos defektus nofotografē, ziņo augstāk stāvošam vadītājam, var sastādīt defekta aktu (pēc vajadzības).

Nodrošināt ekspluatācijas pārbaudes, kurās tiek detalizētāk pētīti defekti, iekārtu darbība, dažādu veidu nodilums, nolietojums un stabilitāte;
* veic ne retāk kā četras reizes gadā;
* veicējs var būt laukuma īpašnieka, apsaimniekotāja pārstāvis; jābūt pamata zināšanām par laukumu un ierīču drošības prasībām un materiālu specifiku;
* pamanītos defektus nofotografē, sastāda ziņojumu vai defektu aktu; ziņo augstāk stāvošam vadītājam

Nodrošināt ikgadējo galveno pārbaudi, kurā tiek noteikts iekārtas un laukuma vispārējais drošuma līmenis (nosakot iekārtu, pamatu un pārklājuma vispārējo drošuma līmeni), tiek pārbaudīta iekārtas funkcionalitāte un stabilitāte (dažādu veidu nodilumu, ilgtermiņa strukturālas problēmas, iekārtas drošuma līmeņa izmaiņas) tiek pārbaudītas standartos aprakstītās drošuma prasības, izmantojot mērierīces, un tiek veikta riska novērtēšana;
* veic ne retāk kā reizi gadā;
* pārbaudes veicējs ar 3. līmeņa inspektora sertifikātu un kompetenci;
* tiek sastādīts pārbaudes ziņojums, pārskats

Citi noderīgi raksti