Drošība Lieldienu šūpolēs

Drošība lieldienu šūpolēs

Vai Lieldienu šūpoles atbilst drošības prasībām un vai tās var izmantot svētkos?

Šeit mēs runājam par klasiskajām lielajām Lieldienu šūpolēm – parasti ar cieto koka vai metāla piekari un ar lielu koka sēdvirsmu. Runājot par drošības prasībām, šādas šūpoles neatbilst Eiropas standarta EN1176 prasībām un tiek uzskatītas par nedrošām. Vai tāpēc būtu jāatceļ svētki un šūpošanās tradīcija?! Noteikti nē, jo katrai problēmai var atrast risinājumu.

Kā nesabojāt svētkus un šūpošanās burvību, ja svētkos pieejamas tikai lielās cietās Lieldienu šūpoles? Vispirms jau apzināties, ka šādā aprīkojumā riski pastāv, un izvēlēties labāko risinājumu. Cietās piekares šūpoles dod spēcīgu triecienu lietotāja galvai un ķermenim, turklāt šūpoļu masīvā konstrukcija apdraud arī tuvumā esošos. Ja šādas šūpoles atrodas ekspluatācijā, tad

Novēlam visiem drošus un prieka pilnus svētkus!

Kas ir MK noteikumi Nr. 18

īsumā skaidrojam noteikumu prasības

Kas ir MK noteikumi Nr. 18 ?!

Šeit īsumā centāmies apkopot galveno saturu par prasībām publiskajos bērnu laukumos. Kas tad īsti ir rakstīts, un kas ir MK noteikumi Nr. 18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi”.

Augstāk minētie noteikumi paredz, ka Publiskā spēļu un rekreācijas laukuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir šādi pienākumi:

 • Noteikumi attiecas uz publiskajiem spēļu un rekreācijas laukumiem, kas atrodas publiskajā ārtelpā vai iekštelpās sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai
 • Bērnu laukumu iekārtām jābūt drošām – mehāniski stabilām, un izturīgām, bez asām šķautnēm un izvirzījumiem, bez nožņaugšanas riska; virsma nav uzliesmojoša; bez galvas, ķermeņa, kakla, pirkstu un apģērba iesprūšanas; tiek ievērotas drošības zonas; atbilst piemērojamo standartu prasībām, utt
 • Nodrošināt pēc-uzstādīšanas pārbaudi; Pēc-uzstādīšanas pārbaude ir jāveic jaunam tikko izveidotam laukumam, vai jaunām ierīcēm vecā laukumā. 
 • Reģistrēt bērnu laukumu Patērētāju Tiesību Aizsardzības Centrā (PTAC), izmantojot MK noteikumos pievienoto veidlapu, un pievienojot reģistrācijas lapai arī veikto drošības pārbaudi vai riska novērtējumu
 • Nodrošināt trīs-pakāpju pārbaudes režīmu turpmāk katru gadu visiem bērnu laukumiem 
 • Veikt ierīču labošanu, ja tiek atklātas kādas neatbilstības vai bojājumi
 • Reģistrēt informāciju par laukumā notikušiem nelaimes gadījumiem
 • Izvietot informatīvo plāksni ar laukuma informāciju, pārredzamā vietā publiskajā spēļu un rekreācijas laukumā: laukuma adrese un nosaukums, neatliekamās palīdzības tālruņa numurs, apsaimniekotāja kontaktinformācija, citi saistoši noteikumi
 • Ražotājam, importētājam, izplatītājam, laukuma īpašniekam ir savi pienākumi un prasības attiecībā uz laukumu un iekārtu uzstādīšanu, pārbaudi un uzturēšanu.

Par reģistrēšanu Patērētāju tiesību uzraudzības centrā (PTAC)

Bērnu laukumu reģistrēšana PTAC ir jāveic tiem laukumiem, kas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

 1. Laukumā ir uzstādītas vairāk par četrām spēļu vai aktivitāšu iekārtām;
 2. Vai vismaz viena no aktivitāšu iekārtām ir paredzēta vairāk nekā divām aktivitātēm (kāpelēt, lēkāt, šūpoties, slidināties, griezties, rāpot, līst, vai veikt darbības savu fizisko vai intelektuālo spēju saglabāšanai vai uzlabošanai).

Par pēc-uzstādīšanas pārbaudes veikšanu

Pēc-uzstādīšanas pārbaude jāveic pirms atvēršanas publiskai lietošanai. Šāda veida pārbaudes veikšanai nepieciešams piesaistīt neatkarīgu pārbaudes veicēju ar 3. līmeņa inspektora sertifikātu un kas ir akreditēts nacionālajā akreditācijas institūcijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Neatkarīgs pārbaudes veicējs nozīmē – nav finansiāli iesaistīts ierīču piegādē, projektēšanā, apsaimniekošanā, labošanā.

Pēc-uzstādīšanas pārbaude jāveic tiem laukumiem, kas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

 1. Laukumā ir uzstādītas vairāk par četrām spēļu vai aktivitāšu iekārtām;
 2. Vai vismaz viena no aktivitāšu iekārtām ir paredzēta vairāk nekā divām aktivitātēm (kāpelēt, lēkāt, šūpoties, slidināties, griezties, rāpot, līst, vai veikt darbības savu fizisko vai intelektuālo spēju saglabāšanai vai uzlabošanai).

Kas ir trīs-pakāpju pārbaudes režīms bērnu laukumos

Nodrošināt regulāras vizuālas pārbaudes, kad pārbauda laukuma ierīču un seguma vispārējo stāvokli un konstatē vizuāli pamanāmus defektus, un ietver sevī iekārtu higiēnas un sanitāro apstākļu pārbaudi un uzturēšanu;
* pārbaudi veic aptuveni reizi nedēļā;
* veicējs var būt laukuma īpašnieka, apsaimniekotāja pārstāvis;
* pamanītos defektus nofotografē, ziņo augstāk stāvošam vadītājam, var sastādīt defekta aktu (pēc vajadzības).

Nodrošināt ekspluatācijas pārbaudes, kurās tiek detalizētāk pētīti defekti, iekārtu darbība, dažādu veidu nodilums, nolietojums un stabilitāte;
* veic ne retāk kā četras reizes gadā;
* veicējs var būt laukuma īpašnieka, apsaimniekotāja pārstāvis; jābūt pamata zināšanām par laukumu un ierīču drošības prasībām un materiālu specifiku;
* pamanītos defektus nofotografē, sastāda ziņojumu vai defektu aktu; ziņo augstāk stāvošam vadītājam

Nodrošināt ikgadējo galveno pārbaudi, kurā tiek noteikts iekārtas un laukuma vispārējais drošuma līmenis (nosakot iekārtu, pamatu un pārklājuma vispārējo drošuma līmeni), tiek pārbaudīta iekārtas funkcionalitāte un stabilitāte (dažādu veidu nodilumu, ilgtermiņa strukturālas problēmas, iekārtas drošuma līmeņa izmaiņas) tiek pārbaudītas standartos aprakstītās drošuma prasības, izmantojot mērierīces, un tiek veikta riska novērtēšana;
* veic ne retāk kā reizi gadā;
* pārbaudes veicējs ar 3. līmeņa inspektora sertifikātu un kompetenci;
* tiek sastādīts pārbaudes ziņojums, pārskats

Kāpēc necelt bērnu ierīcē, kurā bērns pats netiek?

kāpēc necelt bērnu ierīcē kurā bērns netiek

Vai zinājāt, ka nav ieteicams iecelt mazuļus un bērnus rotaļu ierīcēs. Tad kāpēc necelt bērnu ierīcē, kurā bērns pats nevar iekļūt? Tas nozīmē, ka ierīce bērnam nav piemērota. Rotaļu ierīces ir veidotas tā, lai tās būtu atbilstošas noteiktai vecuma grupai ar noteiktām fiziskām spējām; kā arī iekļūšanai ierīcē jābūt grūtākai nekā izkļūšanai. Iecelts bērns var nonākt kādā ierīces daļā, kurā viņa fiziskās spējas un auguma parametri ir nepietiekoši, savukārt pieskatītājs, iespējams, nespēj palīdzēt.

Pieejas vieglums

Drošības standartos ir aprakstīti divi piekļuves veidi: viegli pieejams aprīkojums, un tāds aprīkojums, kas nav viegli pieejams. Standartos šo atšķirību definē ar trīs galvenajiem elementiem:

 • viegli pieejamam aprīkojumam zemākā platforma ir līdz 60 cm augstumam. Kā arī tālāko platformu līmeņu starpība nepārsniedz 60 cm.
 • viegli pieejamam aprīkojumam  kāpšanas elementam zemākais pakāpiens vienmēr līdz 40cm augstumam. 
 • Ierīces ar kāpnēm, un slīpām lēzenām uzejām vienmēr būs kā viegli pieejama aprīkojums.

Piekļuves vienkāršībai var būt vairāki līmeņi. Jo nav jau tikai ļoti viegli pieejams aprīkojums vai tikai piekļuve ar augstu sarežģītību. Tā kā bērnu prasmes un iemaņas attīstās ar gadiem, palielinoties fiziskajām spējām, bērni ar laiku spēj pārvarēt arvien grūtākus un sarežģītākus šķēršļus. Tāpēc aprīkojumam būtu jābūt atbilstošam bērnu vecumam un jāsakrīt ar aprīkojuma pieejamības līmeni. Visbiežāk šī robeža ir bērna 3 gadu vecums, kad  mainās spējas pārvarēt arī tādu ierīci, kas nav viegli pieejama.

Atkarībā no pieejas viegluma, standartos tiek definētas arī atšķirīgas prasības aizsardzībai pret kritieniem platformās. Viegli pieejamās ierīcēs jau no 60 cm augstuma ir nepieciešamas sānu barjeras (sienas), lai mazuļi nenokristu. Savukārt ierīcēs, kas nav viegli pieejamas, prasība pēc barjerām (sienām) ir tikai no 2m augstuma, bet līdz 2m augstumam pietiek ar drošības margām (šķērsstieņiem). Šādas drošības margas viegli pasargā lielākus bērnus, bet mazuļi varētu izkrist zem šīm margām, jo ir pārāk mazi. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc iesakām necelt bērnu ierīcē, kurā bērns pats nevar iekļūt.

Risinājumi pieejas mazināšanai

Ir situācijas, kad laukuma īpašnieks, apsaimniekotājs saprot, ka esošais aprīkojums ir paredzēts lielākiem bērniem, taču ir viegli pieejams mazuļiem. Ko darīt? Visātrākais un efektīvākais veids ir noņemt pirmo pakāpienu, tādā veidā apgrūtinot piekļuvi mazuļiem. Bet te var parādīties citi riski – lietotājs var paklupt ejot lejā pa kāpnēm un neredzot pēdējā pakāpiena iztrūkumu. Cits risinājums ir ierīcē iekšienē nodalīt zonu, kura viegli pieejama, un tālāk veidot sarežģītu šķērsli, kas apgrūtinātu tālāku pārvietošanos mazajiem. Jebkurā gadījumā piemērotākā risinājuma izvēlē konsultēšanās ar ierīces ražotāju, projektētāju, vai bērnu laukumu inspektoru būtu ieteicama.

Kāpēc nepieciešama ierīces kritiena telpa

kāpēc nepieciešama kritiena telpa ierīcēm

Kas ir bērnu laukumu ierīces kritiena telpa? 

Kritiena telpa ir iedomāta telpa ap jebkuru rotaļu elementu, no kura pastāv iespējamība nokrist, un telpa atrodas noteiktā augstumā virs  zemes. Kritiena telpas platība ir vienāda ar rotaļu elementa ietekmes jeb drošības zonu.

Kritiena telpas un ietekmes zonas noteikšanas pamatā ir nepieciešamība izvairīties no šķēršļiem, kas varētu apdraudēt ierīces lietotāju. Uz šķēršļiem var uzkrist un sasisties vai pat sadurties, var paklupt aiz šķēršļiem, var paslīdēt uz tiem. Tāpēc kritiena telpas ievērošana ir būtiska.

Kritiena telpa ir gan iekārtām apkārt, un ir iespējama arī to iekšienē. Tas jāņem vērā plānojot dažādu elementu savietojamību, jo pastāv risks, ka kritiena telpā atrodas kāds elements, uz kura ir iespējamība nokrist.

Kritiena telpa

 Vieta ap katru funkcionālu rotaļu iekārtu un zem tās.

Ietekmes zona

Ap aprīkojumu un zem tā esošā virsma, kurai nepieciešama trieciena slāpēšana atbilstoši aprīkojuma veidam un kritiena augstumam.

Iespējamie šķēršļi kritiena telpā

Visbiežākie šķēršļi aprīkojuma kritiena telpā: 

koku un krūmu zari, citas aprīkojuma tuvumā esošās daļas (zemākas platformas, stabu gali, cita ierīce, u.c.), līdzi paņemtās mantas (soma, rotaļlietas) vai sporta inventārs (divritenis, skrituļdēlis), atkritumi, pārāk tuvu esošs žogs, apmales utt.

Lielāks risks pastāv bērnam krītot uz priekšmeta nekā pret priekšmetu.  Jo, pateicoties dabiskajam refleksam, tiek izmantotas rokas, lai aizsargātos no trieciena.

Šā iemesla dēļ  ir noteikti maksimāli pieļaujamie augstumi nokrītot no viena elementa uz citu. Piemēram kritiens uz priekšmetu ar mazu virsmas laukumu, piemēram, staba gals, vispār netiek pieļauts. Savukārt kritiens uz tuvumā esošas platformas (bez triecienu slāpējošām īpašībām) var tikt pieļauts līdz 1m augstuma starpībai. Ja platformas virsmai papildus tiek nodrošināts atbilstošs triecienus slāpējošais pārklājums, tad  kritiena augstums uz platformas var būt pat lielāks par 1m.

Pieņemot, ka kritiena telpa attiecīgam elementam stiepjas visos virzienos, tomēr ir skaidri zināms darbības virziens kā arī iespējamais kritiena virziens. Šā iemesla dēļ ne visi elementi, kas atrodas kopējajā kritiena telpā, radītu risku.

Dažām iekārtām nav iespējams nodrošināt brīvu kritiena telpu, piemēram platforma, kas savienota ar gaisa trepēm. Tā iemesla dēļ ir jāparedz pirmā roktura pietiekams attālums, lai krītot lietotājs nokrīt uz zemes nevis platformas.

Kas var atrasties kritiena telpā

Iekārtas balsti var atrasties kritiena telpā, bet paredzamais iekārtas pielietojums nepieļauj sadursmi ar tiem, piemēram pievilkšanās stienis, vai vingrošanas apļi paredz kritienu vertikāli pret zemi.

Forsētas kustības ierīces kritiena telpa

Ļoti rūpīgi ir jānovērtē iekārtas elementu radītais risks, ja iekārta ir paredzēta ar forsētu kustību, kā piemēram trošu ceļš, karuselis vai slidkalniņš. Ierīcēm ar forsētu kustību kritiena telpas un drošības zonas nedrīkst pārklāties. Tieši tāpēc liela atbildība par bērnu laukumu izvietojumu tiek uzlikta laukumu projektētājiem, kas izstrādā projektu un izvieto ierīces droši un atbilstoši standartu prasībām.

Ja projektētājs izprot, kas ir bērnu laukumu ierīces kritiena telpa, un māk veiksmīgi ierīces izkārtot laukumā, tad tiek radīta droša vide.

Rotaļu laukumi skolu tuvumā

kāpēc nepieciešami bērnu laukumi pie skolām

Kāpēc nepieciešami bērnu laukumi skolu tuvumā

Rotaļu laukumi ir veikuši garu attīstības ceļu no ierastajām pāris atsevišķām ierīcēm – smilšu kaste, slīdkalniņš, un šūpoles līdz fantāziju rosinošiem spēļu laukumiem, kas sastopami mūsdienās gan parkos, gan bērnudārzos un daudzās citās vietās.

Noslogotākie spēļu laukumi atrodami skolas tuvumā, vai pat skolas teritorijā. Tomēr liela daļa šo laukumu ir fiziski un morāli novecojuši, kas ne tikai tehniski ir jāuzlabo, bet arī jāpārveido funkcionāli, veidojot tos bērniem pievilcīgākus un pieejamākus, lai rosinātu bērnu interesi turp doties un aprīkojumu izmantot. Lielās noslodzes dēļ laukumiem ir nepieciešamas daudz biežākas apkopes un atsevišķu detaļu nomaiņa nekā, piemēram, aprīkojumam daudzdzīvokļu māju pagalmos.

Spēļu laukumiem skolā ir liela nākotne, ar labu laukumu izveidi ir iespējams ieguldīt bērnu fiziskajā un emocionālajā attīstībā. Pieaugušo uzdevums ir izveidot un piedāvāt bērniem kvalitatīvu aprīkojumu, kas ir radīts to priekam, pārējo jau bērni izdarīs paši.

Rotaļas veicina bērnu attīstību

Mūsdienu bērnu attīstības eksperti izprot, kāpēc konstruktīvi un izdomu bagāti rotaļu laukumi ir tik ļoti svarīgi bērnu attīstībai. Veiksmīgs rotaļu laukuma dizains veicina fiziskās un sociālās aktivitātes.

Izmantojot spēļu laukumu aprīkojumu, bērni attīsta plaša diapazona fiziskās un emocionālās spējas. Bērniem spēlējoties kopā ar vienaudžiem bez pieaugušo līdzdalības, dod iespēju izspēlēt lomu spēles un iejusties dažādos tēlos, būt spontāniem un radošiem. Rāpšanās aprīkojums, kas pieaugušajam šķiet kā pievilcīga labi konstruēta rotaļu ierīce, bērnam tā var būt kā klints siena ar pils torni virsotnē. Rotaļu aprīkojums bērnam var būt kā džungļi, no kuriem tam ir jātiek ārā, cīnoties ar ceļā sastaptiem zvēriem. Vai tik pat labi ierīce var kalpot kā kādas videospēles vizualizācija.

Kas bērniem patīk

Bērnus interesē ierīces, kurās var rotaļāties vai vingrot kopā ar draugiem. Mazākiem bērniem patiks ierīces, kas labi rosina fantāziju. Lielākiem bērniem patiks ierīces ar lielāku izaicinājumu, kas ļauj pārvarēt bailes un pārbaudīt fiziskās spējas. Būtiski atcerēties, ka pusaudžiem ir svarīgi neizskatīties bērnišķīgi, tādēļ klasiska stila un vienkārši elementi netiks izmantoti. Tā vietā noderīgi būs moderna dizaina ierīces ar lielāku izaicinājumu.

Bērniem nav saistošas individuālās ierīces skolas pagalmā, ja to nav iespējams lietot kopā ar draugiem. Piemēram, lai izmantotu trošu ceļu, ir jāgaida rindā. Dažkārt lielāki bērni aizņem vietu uz nelielām ierīcēm, tādā veidā mudinot agresīvas hierarhijas attīstību.

Viena no lielākajām problēmām, ar ko saskaras skolas rotaļu laukumu projektētāji, ir ierobežotā vieta.  Iemesls meklējams laikā, kad skolas tika celtas, tāpēc plašiem un  mūsdienīgiem spēļu laukumiem vieta netika paredzēta. Pētījumi liecina, ka daudziem bērniem starpbrīžos nemaz nepatīk doties uz esošajiem rotaļu laukumiem pie skolas, jo tie nav vienlaicīgi pieejami lielam bērnu daudzumam un nerosina vēlmi tajos spēlēties.

Skeitparks – droša vide bērniem un jauniešiem

vai skeitpraks ir droša vide bērniem un jauniešiem

Skeitparks ir droša vide

Mīts par skeitparkiem ir tāds, ka tie veicinot noziedzību un citas nelikumīgas darbības. Protams, pastāv iespēja, ka vietā, kur pulcējas jaunieši, ir iespējams sīkais huligānisms, bet tajā pat laikā nodrošināt vietu pozitīvām aktivitātēm ir labākais veids kā ierobežot nelikumīgu uzvedību jauniešu vidū. Nepatikšanas rodas, kad jaunatnei nav ko darīt un nav kur iet.

Nav noslēpums, ka bērniem, kuri nodarbojas ar komandas sporta veidu, nav laika iekulties nepatikšanās. Taču izrādās, ka nav obligāti bērns pret savu gribu jānodabrina futbola vai basketbola laukumā. Aktivitātes, par kurām vecāki iespējams neiedomājas, ir skeitbords, kas varētu būt tieši tas, kas pusaudžiem nepieciešams un varētu ineresēt.

Pētījumi atklāj, ka skeitbords ir viena no aktivitātēm, kas varētu palīdzēt bērniem izvairīties no nepatikšanām.

Skeitparki var nodrošināt drošu vidi, lielākā daļa traumu notiek ārpus skeitparkiem, kur vieta nav piemērota skrituļošanas aktivitātei. Skeitbords kā aktivitāte notiks neatkarīgi no tā, vai skeitparks eksistē vai nē, tapēc labākais veids, kā nodrošināt jauniešu drošību, ir nodrošināt viņiem piekļuvi drošai un kvalitatīvai telpai, lai turpinātu un attīstītu savas fiziskās un sociālās spējas.

Jauniešiem ir jābūt ārā – jātiekas ar vienaudžiem, jāsmejas, jākustas un jāļaujas bezrūpīgām nodarbēm.

Kāpēc skeitparki ir nozīmīgi

Skeitparki šodien ir vieta sociālajai mijiedarbībai jauniešu vidū, kas palīdz attīstīt uzticības pilnas un saliedētas draugu grupas. 

Skeitbords ir unikāla aktivitāte, jo tā apvieno spēcīgu fizisko piepūli ar koordināciju un līdzsvaru. Sarežģītu triku izpilde prasa aktīvu koncentrēšanos un prāta spējas.

Būtiskākās drošības prasības skeitparkos

Lai skeitparks būtu droša vide jauniešiem, svarīgi ievērot pamatprasības, ko apraksta Eiropas drošības standarts EN14974.  Šeit uzskaitīšu tikai dažas no prasībām, taču pilnīgu priekštatu var iegūt, iepazīstoties ar standarta saturu.

Kas ir bērnu laukumu inspektors

bērnu laukuma inspektora apraksts

Daudziem šis vārdu savienojums izklausās kā bieds, apdraudējums vai uzbrukums. Bet patiesībā rotaļu laukumu inspektors ir palīgs un atbalsts laukuma īpašniekam. Inspektors palīdz atrast riskus un apdraudējumus rotaļu laukumā. Inspektors iesaka iespējamos risinājumus, un palīdz uzlabot rotaļu laukuma drošību. Inspektors neuzbrūk, nekaunina un neliek sodus. Rotaļu laukuma inspektors ir draugs, padomdevējs un zinošs speciālists drošības jomā, kas palīdzēs īpašniekam/saimniekam uzlabot rotaļu laukuma kvalitāti. Mēs esam par drošiem bērnu laukumiem. Uz sadarbību!